Choď na obsah Choď na menu
 


História klubu

Vážení priatelia turistiky.

    Pohyb človeka v prírode a jeho vzťah k nej, je úplne prirodzený. Je taký starý, aké je staré ľudstvo. Telesná výchova po druhej svetovej vojne našla uplatnenie v SOKOLE. Po roku 1956 prijíma nový názov – Československý zväz telesnej výchovy.
    Začiatkom roku 1950 bolo v okrese a meste Prešov 15 sokolských jednôt s 1200 členmi. Dosiahnuté výsledky v jednotlivých športoch sa každoročne hodnotili na okresných konferenciách ČSTV. Z funkcionárov to boli predovšetkým dobrovoľní pracovníci, ktorí sa pričinili o organizáciu športových podujatí.
V roku 1960 sa ZKL Prešov vytvorila malá skupina 9 ľudí – nadšencov k prírode a dohodla sa, že si bude pripravovať spoločné akcie do blízkeho okolia. Zakladajúcu skupinu tvorili: M. Blaštiak, J. Demčák, V. Dajča, J Brnová, V. Leláková, M. Marton, F. Tuhrinský, V. Horvátová a A. Halahyja. Prvé akcie boli „100 Jarných kilometrov“ na ktorých nadviazali priateľské vzťahy s ostatnými Prešovskými turistickými oddielmi – Lokomotívou a Tatranom. Boli to práve ich vedúci p. Líška a p. Trenčan, ktorí pomohli pri registrácií na OV ČSTV v Prešove. Turistický oddiel Spartak ZKL Prešov, bol prvým oddielom založeným v roku 1961 vo firme ZKL, ktorá sa začala v máji 1959 deliminovať z Brna – Líšne a v septembri zahájila výrobu kuželikových ložísk. V tom čase p. Juraj Demčák a p. Albert Halahyja absolvoval kurz turistických cvičiteľov na Malinom Brde pri Ružomberku. V roku 1962 sa zúčastnili na seminári pre vedúcich turistických oddielov v rámci Východoslovenského kraja na chate Čergov. Turistický oddiel Spartak ZKL bol najprv pričlenený podľa územia k TJ Sokol zo Solivaru, Soľnej Bane a Švábov založenej v decembri 1955. Koncom roku 1962 bol pri príležitosti založenia Telovýchovnej jednoty „Spartak“ Prešov začlenený ako turistický oddiel ZKL Prešov, ktorého predsedom bol Ing. František Škvára a členovia výboru: Ing. Milan Sitár – vedúci volejbalového oddielu, Jaroslav Maťašovský – vedúci futbalového oddielu, Albert Halahyja – vedúci turistického oddielu a p. Drotár – hospodár TJ. Od roku 1964 sa zmenil názov na TJ Spartak ZVL. Vo východoslovenských novinách ročník 14, číslo 29, strana 6, dňa 3. februára 1965 bol uverejnený článok „Má tri roky, ale má sa k svetu“. Článok pojednáva o aktivitách jednotlivých oddielov v TJ Spartak ZVL Prešov. Oddiel turistiky sa zameral na pešiu turistiku v Slovenskom raji, Slovenskom rudohorí, Pieninách, Nízkych a Vysokých Tatrách. Boli stálymi účastníkmi na celoštátnych turistických zrazoch. V roku 1963 až 1965 sa úzka skupina členov – Jasovský, Dajčo, Oľha, Kardoheli, Marton a Halahyja pričlenila k Prešovským mototuristom a na motocykloch absolvovali túry v okolí Demänovskej jaskyne, Jánskej doline, v Zakopanom, Vysokých tatrách, ale aj po kúpeľných mestach na Slovensku. Často sa zúčastňovali horolezeckých týždňov vo Velickej doline, pri Chate Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách.
    S prispením OV ČSTV postavili v areáli podniku vlastné volejbalové ihrisko. V tomto období dokončili spoločnú turistickú chatu  na Sigorde, jednak vďaka p. Smykalovi, poverenému vedením podniku, zapálenému turistovi, ako každý druhý Čech, ale hlavne príspevku 17 tisíc korún od OV ČSTV v Prešove. Chata v tom čase mala 3 spálne a usporiadali sa tu športové a spoločenské podujatia  pre 25 až 30 ľudí. Podiel turistov na spoločnom diele tvorila drevená časť turistickej chaty a odpracovaných 700 brigádnických hodín na jej výstavbe a úprave terénu. Neskôr sa postavilo volejbalové ihrisko pri samotnej chate. S podporou MUDr. Karola Gurského sa z vtedajších zdatných členov vyškolili: Demčák, Cvancigerová, Marton a Gajdoš za horolezcov. Prešli niekoľko pekných ciest vo V. Tatrách. Za zmienku stojí prvý výstup na Gerlach zo zostupom do Velickej doliny. V zimnom období hrebeňový prechod z Kopského sedla na Jahňací štít, Čierny štít do Baranieho sedla. Aktívne sa zúčastňovali aj celoštátnych spartakiád. V roku 1965 boli tieto oddiely: futbalový – vedúci p. Kovaľ, kolkársky –vedúci p. Basala, volejbalovy muži - vedúci p. Ing. Sitár, volejbalový ženy – vedúci p. Jadvidžak, stolnotenisový – vedúci p. Olexa, odbory ZTV- vedúci Surmik a turistický – vedúci p. Halahyja. Predsedom TJ bol p. Samuel Lorenčík, neskôr v roku 1977 ocenený Verejným uznaním III. stupňa (z kroniky mesta Prešov 1977 na strane 245).
     Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov mal turistický odbor ZVL Prešov 30 členov, z toho 20 mužov, všetko zamestnanci ZVL. Členovia odboru chodili na brigády a podľa počtu odpracovaných hodín boli na odbor turistiky prideľované financie.
     Podľa vtedajších možností sa poskytoval aj autobus na turistiku na Oravu, Zádielsku dolinu, Macochu, ale aj do Tatier. V roku 1973 – 74 prišiel učňovský dorast a členská základňa sa ustálila na 60 členov. Zostával aj na nákup primeranej športovej výstroje: teplákové súpravy, turistické stany, spacie vaky či nafukovacie matrace. V chate na Sigorde sa trávili spoločné chvíle v zimných mesiacoch. Aktívny boli pri organizácií Celoštátneho zimného zrazu turistov roku 1975 na Drienici a Lipovciach, XXV. zraze turistov SNP v roku 1978, XXVI. zraze turistov SNP v Lipanoch v lete 1979. Po p. Halahyjovi, ako druhý v poradí prebral funkciu predsedu odboru turistiky ZVL Prešov p. Ing. Július Fabuľa v roku 1976. Veľký podiel si pripísali zamestnanci ZVL a zároveň členovia odboru turistiky na výstavbe športovej haly na Nábrežnej ulici od októbra 1978 do marca 1979.
Nápomocnú ruku podali p. J. Mičuta, p. S. Halčák, p. F. Bednár a iní. Organizovali sa dvoj až trojdňové zájazdy do takých lokalít, ako je Veľká Fatra na Salašky, Roháče na Zverovku, Poľana z Detvy, či Malá Fatra zo Zázrivej. V roku 1982 sa uskutočnil „hromadný“ oddielový výstup na Gerlachovský štít. Vyškolili sa noví cvičitelia a inštruktori pre jednotlivé presuny. Zo desať rokov po sebe sa chodilo na zrazy Vysokohorských turistov, Letné a Zimné zrazy. Pravidelne sme sa zúčastňovali v predvečer 1. mája nočného pochodu z Krompách do Prešova v dĺžke 50 km. Na turistické účely sa využíval aj detský tábor v Kysaku – Brezie.
    Funkciu predsedu odboru turistiky v roku 1982 prevzal p. Ing. Jaroslav Pavlovský. Na výročných konferenciách bol každoročne vyhodnotený aj najlepší turista. V roku 1986 sa na čelo turistov dostal p. Ing. Marián Madej. Začali sme navštevovať aj menej známe lokality – rezerváciu Veľký Milič, vrch Busov, Čiernu horu. V roku 1987 sa uskutočnila prvá oddielová zahraničná akcia – týždenný prechod Bulharským pohorím Pirin. Tejto akcie sa zúčastnili: A. Krafčáková, M. Furčaková, J. Vysoký a F. Bednár. Rok 1991 bol zakladajúcim rokom prechodu Slanských vrchov na bežkách, pri jeho zrode stáli  Marián Madej, S. Halčák a F. Bednár s využitím chaty na Sigorde. V roku 1992 sa opäť desiati turisti odboru postavili na vrchol Gerlachu. V januári 1993 sa v Prešove konal Zimný zraz Českých a Slovenských turistov. Ako znalci Slanských vrchov sme počas troch dní mali pripravené  štyri trasy na každý deň. Aj pri tejto akcii sme našu organizáciu postavili na využití chaty pri hoteli Sigord. V posledný deň Zimného zrazu nás opúšťa veľký zanietenec a propagátor turistiky, cykloturistiky a behov Ing. Marián Madej. Ďalšie ročníky sa konajú ako  jeho memoriál. Od roku 1993 do dnešných dní  je na čele odboru p. František Bednár, piaty predseda v poradí z päťdesiatročnej existencie turistického odboru pri ZVL Prešov. Oddiel má v tom čase  čo sa týka členov – 105, a ročného rozpočtu 55 tisíc korún. Tomu zodpovedá aj materiálno – technické vybavenie  oddielu. Je dostatok stanov, spacákov, ruksakov, otepľovačiek, bežiek, bežeckých palíc, ale aj karabín a horolezecké lano. Ročne kalendár obsahuje do 25 akcií – ako pre peších turistov, cykloturistov, vysokohorákov či bežkárov. Viacerí naši členovia si boli pozrieť Dolomity, Alpy, ale aj Poľské Tatry či prírodné pamiatky v Maďarsku. Recesia v hospodárstve dopadla aj na turistov a tak v uplynulých viac ako pätnásť rokov naša činnosť môže byť rovná len príjmom z členských známok a sponzorovaniu materskej firmy ZVL Auto. Ale môžeme smelo prehlásiť, že aj „blízka“ príroda je očarujúca. Navštevujeme: Slanské vrchy, Pieniny, Šarišskú vrchovinu, Čergov, Údolie Svinky, Oblík, Bachureň a veľa ďalších bližších či vzdialených lokalít.
Keďže nemáme v oddiele kronikára,  tak   uchovávaním pre ďalšie roky sú správy z jednotlivých akcií, ktoré sú sumarizované do ročných správ a od roku 2005 sú tieto doplňované nielen diapozitívmi, ale aj digitálnymi fotografiami, ktoré zhromažďujeme od jednotlivých členov, prezentujeme na našich hodnotiacich výročných stretnutiach a rozmnožujeme na CD a DVD nosiče. Správy za roky 2009 až 2012 boli z digitalizované, ozvučené  komentárom a  premietnuté na veľkoplošnej obrazovke, resp.  na plátne. Tým sme sa stali asi priekopníkmi v takomto spôsobe prezentovania činnosti v rámci KST. Vzniknuté DVD sú uchovávané predsedom, ale aj väčšinou členov klubu. Od roku 2010 už prevádzkujeme aj vlastné webové stránky, ktoré sú aktualizované po každej akcii. V  regióne síce nie sme prví, kto má v rámci KST webstránky, ale podľa vlastných skúsenosti našich členov, určite  sa do éteru dostávajú  najaktuálnejšie a najkomplexnejšie  informácie o  činnosti v rámci regiónu a možno aj Slovenska.
     Táto stručná rekapitulácia, či prierez 50 ročnou históriou nášho oddielu, sa zostavoval niekoľko rokov z viacerých prameňov. Viacerí pamätníci už nie sú medzi nami, a tak to bolo dosť ťažké. Sú nahraté audiokazety a snáď v nasledujúcich rokoch bude tento prierez činnosťou KST ZVL Prešov doplnený aj o ďalšie vzácne čiernobiele fotografie, zabudnuté diapozitívy, alebo zachované písomné svedectvá o bohatej činnosti nášho klubu


        V Prešove 17.9.2011           František Bednár  

Doplnené v januári 2013 

 

Súčasnosť klubu

V súčasnosti sa oddiel zameriava hlavne na turistické akcie, kde využívame skúsenosti svojich členov a akcie sú vedené hlavne po neznačených chodníkoch a lesných cestách s poznávaním prírodných, kultúrnych a technických zaujímavosti v šarišskom regióne. Pravidelne navštevujeme Slovenský raj a Vysoké Tatry. Každý rok máme v pláne niekoľko akcií v ostatných pohoriach na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňujeme letných a zimných turistických zrazov organizovaných KST a zároveň pripravujeme akcie pre všetkých priaznivcov turistiky ako sú: Prechod Slanských vrchov na bežkách, údolím Svinky na bicykli, prejazd Šarišskou vrchovinou na horskom bicykli a výcvik VHT na Zbojníckom hrade. Náš predseda Fero Bednár,  už niekoľko rokov je hlavným organizátorom festivalu "Svet očami prešovských turistov", ktorý je v Prešove medzi turistami veľmi populárny. Niektoré akcie organizujeme pravidelne niekoľko rokov: Bicyklom do Herlian, bicyklom údolím Sopotnice, ktoré pripravujeme pre široku turistickú verejnosť. Posledných rokoch sú populárne  predsilvestrovské stretnutie v Sedliciach, ktoré pripravujeme len pre svojich členov a rodinných príslušníkov, ako rozlúčku za uplynulým rokom. Ďalej sa zúčastňujeme regionálnych akcií ako sú: Privítanie jari, Veľkonočný výstup na Šimonku.  Zimný prechod Čergovom a Šarišskou vrchovinou tiež patria medzi naše podujatia, ktorých sa zúčastňujú aj naši členovia. Pravidelne sme sa začali zúčastňovať aj akcií, Hermanovského šlidu a Šindliarskej sedemnástky, ktoré usporadúvajú novovzniknuté oddiely v našom regióne, aby sme podporili ich iniciatívu a zároveň propagovali ich činnosť ďalej. Už štvrtý rok máte možnosť sledovať našu činnosť na web-stránkach. Tu nájdete všetko potrebné o našej činnosti v tomto roku  a v archíve aj všetko dôležité čo sa udialo v rokoch 2010 a 2011. Predpokladáme, že naše stránky pomáhajú všetkým, čo majú vzťah k prírode, chcú sa v nej bezpečne pohybovať, spoznávať, ale aj chrániť. V  tomto roku, ako každý rok máme veľa zaujímavých akcií, ktoré sme zaradili do nášho kalendára a aj Vy svojou účasťou sa môžete presvedčiť, že trávenie voľného času v prírode je veľmi zaujímavé a v mnohých prípadoch aj poučné.

Každý priateľ prírody a turistiky má na naše akcie dvere dokorán otvorené!

Neváhajte! Príďte! Tešíme sa na Vás!

Výbor KST ZVL Prešov